Wettelijke garantie

Op al onze interieurstickers geldt een wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren.

Uitgesloten van garantie zijn:
- Beschadiging door opzet of nalatigheid
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
- Normale slijtage
- Beschadiging door het niet juist in acht nemen van de plakinstructies