Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle prijsvragen/winacties gehouden op Plakkunst.nl en op de Facebook pagina van Plakkunst.

Door deelname aan de Plakkunst prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1. Prijsvragen/winacties worden uitgeschreven door Plakkunst gevestigd in Hoofddorp en worden op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook.

2. Van de winaar worden foto's gemaakt voor promotionele doeleinden. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat deze foto’s met zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. De foto's kunnen bijvoorbeeld op Facebook en de Plakkunst website worden geplaatst. Wil je niet dat je foto's/naam verspreid worden dan kun je helaas niet meedoen met de Plakkunst prijsvragen/winacties.

3. Deelname is vanaf 16 jaar en je dient woonachtig te zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

4. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via e-mail of via een persoonlijk berichtje waarmee aan de actie is deelgenomen.

5. Plakkunst kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

6. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

7. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

8. Medewerkers van Plakkunst zijn uitgesloten van deelname.

9. De persoonsgegevens die in het kader van de prijsvragen/winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Plakkunst voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Plakkunst.

11. De Plakkunst prijsvragen/winacties zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

14. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de prijsvraag/winactie.