Instructie voor het verwijderen van stickers


Stap 1

Gebruik de verwijderspatel om een hoekje van de sticker los te krabben. Dit werkt het best door de spatel in een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van de ondergrond te houden. Til het hoekje van de sticker met enige druk op. Het opgetilde stickerstukje geeft vervolgens houvast waarmee de rest van de sticker met de hand losgetrokken kan worden. Verwijder eventuele lijmresten met stickerverwijdervloeistof.

Stap 2

Komt de sticker moeilijk los, gebruik dan de sticker verwijderspatel in combinatie met een haarföhn. Door de sticker met de haarföhn gelijkmatig te verwarmen (niet verhitten!) wordt de lijmlaag zacht en kan de moeilijke sticker alsnog verwijderd worden.

Let op! Is de sticker op een raam geplakt, dan dient niet alleen de sticker, maar ook een groot deel van het raam om de sticker gelijkmatig verwarmd te worden om een thermische breuk (het barsten van het raam door lokale verhitting) te voorkomen. Dit doe je door de haarföhn in een steeds kleiner wordende cirkel te bewegen. Begin ver van de sticker af en werk in cirkelbewegingen naar de sticker toe.